Amma.de Rubrikfoto Informasjon om Amma Kontakt

Kontaktadresser, Norge:

e-mail: postmaster@amma.no

adresse: Den norske Ammaforening, Ullensakergata 4, 0655 Oslo

Litt om Den norske Ammaforening:

Foreningen arbeider for å spre informasjon om og innsamle midler til Ammas humanitære hjelpevirksomhet, som ledes internasjonalt av M.A.Math. I tråd med Ammas retningslinjer er alt arbeid ulønnet og alle arrangementer er gratis. Foreningen arbeider også for å spre Ammas budskap om næstekjærlighet og spirituelt liv. Foreningen ble opprettet i januar 2005. org.nr. 987188723. .

kontonr. 0539 42 98524