Amma Sanatana Dharma Sanatana Dharma (Hinduisme) Rubrikpfeil De Vediske skrifter Rubrikpfeil Gunaene

Guna´ene (kvalitetene)

De tre kvaliteter i skapelsen er: Sattva (renhet), Rajas (lidenskap) og Tamas (treghet/uvitenhet). Inndelingen av de ulike Varnaer (kastene) beror på Gunaene - utfra en forståelse av hvordan den enkeltes gemytt er satt sammen og fungerer. Alle tre Gunaer eksisterer i hver enkelt individ, det er kun sammensetningen som varierer. Det forklarer også hvordan folk atskiller seg i karakter og i adferd.

Sattva betegnes som renhet. Denne kvalitet uttrykker seg i form av kreativ og positiv tenkning, og fører til et inspirerende liv i godhet og viten. Satviske mennesker er generelt fromme, edle, fredelige og rolige. Rajas natur er lidenskap. Selvom lidenskap uttrykker seg på mange ulike måter, kan den forstås som to deler; ønske og binding. Ønsket om å erhverve seg noe og deretter bindingen til det ønskede objekt eller bindingen til ideen om den tilsynelatende bekvemmelighet og lykke. Det er de to aktive hovedkrefter bak handling i lidenskapens kvalitet. En person med mye Rajas har utallige ønsker og involverer seg selv i mangfoldige handlinger. Rajas-mennesket er generelt lidenskaplig, dynamisk, autoritær og bestemt. Tamas er født ut av uvitenheten. Mørke, treghet, ubevegelighet, inaktivitet, illusjon og innbildskhet oppstår fra Tamas. Tamas-mennesker er generelt trege, inaktive, søvnige og uvitende.

Link neste