Amma Sanatana Dharma Sanatana Dharma (Hinduisme) Rubrikpfeil Vedaene Rubrikpfeil Kastesystemet

Kastesystemet

Varna betyr sosial orden, ikke kastesystem. I Bhagavad Gita sier Herren Krishna, at han har skapt fire Varna´er på grunnlag av Guna´ene (mentale egenskaper - se beskrivelse av Guna´ene på neste side). Varna´ene omfatter Brahman´ene (prestene); Kshatriya´ene (krigere og ledere); Vaisya´ene (handelsfolk) og Sudra´ene (arbeidere).

På denne måte deles mennesker inn i fire typer: Mennesker med evner innen områdene tenkning/ vitenskap; makt; handel; fysisk arbeid jevnført Brahmaner, Kshatriyaer, Vaisyaer og Sudraer. Brahmanene er dem som underviser med den hovedoppgave å lede folket ad den rette vei - både materielt og spirituelt. Brahmanene lærer også vedisk viten og vediske ritualer. Ksatriyaene er kongene, herskerne og krigerne. Deres plikt er å beskytte de andre i samfunnet og forsvare landet. Vaisyaene er handelsfolk, som gjør forretninger og bygger. De sørger for samfunnets nødvendigheter. Sudraene bidrar med sitt arbeid til å holde samfunnet kjørende. Kun når disse fire former for menneskelig aktivitet, lever i enhet med fællesskapet for øye, vil samfunnet være i balanse. Dette system sikrer en klar arbeidsfordeling og en balansert og trygg økonomi baert på de enkelte menneskers naturlige kvaliteter og anlegg (Gunaer). Det finnes en passende næringsvei for alle typer mennesker i overensstemmelse med dharma og sikrer muligheten for den enkeltes videre utvikling. På denne måte skaper Varna Dharma, i sin riktige forståelse (uten misbruk) et blomstrende samfunn og rask utvikling av det enkelte individ.

Link neste