Amma Sanatana Dharma Sanatana Dharma (Hinduisme) Rubrikpfeil Vedaene Rubrikpfeil Målet med livet

Målet med livet ifølge Veda´ene

Målet med livet kalles Purushartas. De fire Purushartas er:

1. Rettskaffenhet (Dharma)
2. Tilveiebringelse av materielle goder (Artha)
3. Oppfyllelse av ønsker (Kama)
4. Befrielse eller oppnåelse av Enhet med det Høyeste (Moksha).

De første tre mål skal ses i forhold til sluttmålet. Artha og Kama skal oppnås på en rettskaffen måte - dvs i overensstemmelse med Dharma. Å bli født som menneske er av største viktighet. Dyrene handler etter deres instinkter. Kun mennesket har handlefrihet til å nå gode eller dårlige resultater og overvinde handlingens påvirkning samt oppnå befrielse. Dharma og Moksha er derfor kun ment for mennesker.


Dharma

Dharma oversettes oftest som plikt. Det har dog en dypere betydning; det som fører den rette vei, og kan være alt som forfiner ens natur. Dharma defineres av vår plass i livet og de plikter som hører med til vår livssituasjon. Det er feks. ildens dharma å brenne. Vi kan ikke forestille oss at ilden er kold og det er evnen til å brenne som viser hva ild er. Slik har også hvert individ i samfunnet sin funksjon og rolle å utfylle; som lærer, prest, moder eller fader osv..... Å følge sin dharma bidrar til samfunnets opprettholdelse og skaper sosial harmoni og lykke. Dharma er dog ikke bare rettskaffenhet eller godhet, men selve naturen i allting som holder tingene sammen til et hele.


Moksha

Menneskets tiltrækning til den materielle verden skaper binding. Den materielle verden, sanseobjektenes verden, er en verden av dualiteter, hvor vi lever i glæde og sorg, tiltrekning og frastøtelse. Disse dualiteter/ motsetninger skaper en opplevelse i mennesket av å være adskilt fra det hele - en opplevelse av å være en begrenset identitet (ego). Det glemmer opplevelsen av sin egen frigjorte natur og søker tilfredsstillelse i sanseobjektenes verden. Slik mister mennesket seg selv og vandrer rundt i en gjentatt syklus av fødsel og død (Samsara). Dette er slaveri og befrielse fra slaveriet kommer når vi overskrider oppfattelsen av oss selv som et begrenset ego og realiserer vår enhet med den guddommelige bevissthet (vårt innerste Selv). Befrielse er en tilbakevending til vår sanne natur og kalles også Nirvana, Moksha, Mukti eller Kaivalya.

Link neste