Amma Sanatana Dharma Sanatana Dharma (Hinduisme) Rubrikpfeil Veda´ene Rubrikpfeil Viktige begreper

Viktige begreper i Veda´ene

 • Upa-Veda´er:
  Det finnes fire Upa Veda´er (underavdelinger):
  1. Ayurveda: Vitenskapen om Livet (Sunnhet og et langt liv)
  2. Dhanur Veda: Vitenskapen om bueskyting og våpenbruk
  3. Gandharva Veda: Vitenskapen om Musikk og Dans
  4. Stapatya Sastra: Avhandlinger om Arkitektur, Statsledelse og Handel

 • Vedangas:
  Det er 6 Vedangas (sidegrener):
  1. Siksha (fonetik, læren om uttale)
  2. Vyakarana (grammatikk)
  3. Niruktha (vedisk ordbok)
  4. Kalpa (religiøse ritualer)
  5. Chandas (versemål)
  6. Jyotish (Astronomi og Astrologi)

 • Smiritis:
  De menneskeskapte værker, som kalles Smritis forenkler og forklarer den praktiske betydning av veda´ene. De kjennes også som Dharma Shastras eller som de lover som regulerer og styrer individets og samfunnets liv. De 18 Smritis har navn etter forfatteren: Yajnavalkya Smriti, Vishnu Smriti, Vyasa Smriti, Vasishta Smriti, Gautama Smriti, Bharadwaja Smriti, Parasara Smriti.

 • Ithihasas:
  Ithihasas (epos) er historiske beretninger med en helt i hovedrollen, hvis liv og gjerninger tjener som inspirasjon for menneskeheten. To populære indiske epos er Ramayana og Mahabharata. Yogavasishta og Harivamsa er også Ithihasas. De kalles for Suhrit (dvs."venn") og kjennes som Samhitas eller vennskapelige værker som forteller om Upanishadenes høyeste sannhet på en lettforståelig måte med liknelser og fortellinger.

 • Puranas:
  Purana´ene består av fortellinger som formidler Veda´enes og Smritienes sannheter. De består av helgenberetninger og eventyr om gudene og inneholder hele Hindu-mytologien.

 • Agamas:
  Agamas består av disipliner og prinsipper for tilbedelse av de ulike gudommer. De inneholder også regler for bygging av templer, for fremstilling av gudebilder og for overholdelse av religiøse ritualer.

 • Pramanas (Beviser):
  Formålet med Pramanas er å forklare veda´enes innhold på en upersonlig, uavhengig og eviggyldig måte. Der er tre Pramana´er: Iakttagelsen, konklusjonen og skriftene.

 • Prashthanatraya:
  Dette er fellesbetegnelsen Upanishadene, Brahma Sutras samt Bhagavad Gita.

  Brahma Sutras tjener som lærebok for Vedanta og ble skrevet av Seeren Vyasa. Den inneholder 555 læresetninger og utgjør en utførlig og grundig undersøkelse av naturen til Brahman og er et avansert studium for viderekomne.

  Bhagavad Gita, som betyr Guds sang, utgjør en liten del av det store epos Mahabharata. Den inneholder 700 vers i 18 kapitler, og regnes for hinduernes Bibel. Den inneholder essensen av veda´ene som kommer til uttrykk i en samtale mellom krigerprinsen Arjuna og hans vognfører og venn, Herren Krishna,der de står på krigsplassen rett før Mahabharata-krigen bryter ut. Bhagavad Gita innneholder al den viten som har betydning for menneskets utvikling.

  Link neste