Amma Sanatana Dharma Sanatana Dharma (Hinduisme) Rubrikpfeil Den vediske gudeverden Rubrikpfeil Mangfoldigheten av Guder

Hvorfor finnes det så mange ulike Guder?

Vi mennesker har vidt forskjellig smak, åndelig forståelse og intellektuelle evner. Rishi´ene (de oldgamle seere) innførte de ulike Guder og Gudinner, for å gjøre det guddommelige tilgjengelig og forståelig for massene. Alle Guder hører til det ubegrensede - uansett hvordan denne ubeskrivelige virkelighet uttrykkes med ulike gudsformer. For eksempel tilbyr enn klesbutikk et rikt utvalg av klær i ulike farger, mønstre og former for å tiltrekke flest mulig mennesker. Hvis det kun ble tilbudt en type klesplagg, ville kun få være interesserte. Alle de ulike klesplagg er imidlertid utført i bomull. Slik forholder seg også med Gudene: Noen foretrekker Shiva, andre Devi, noen Krishna, andre Kristus. Det underliggende prinsipp og egenskapene er de samme. Gud er allvitende, allmektig og altgjennomtrengende.

Hvorfor ærer Hinduene gudebilder?

(NB! den videre oversettelse er under utarbeidelse !) Das Bildnis ist nichts anderes als eine dreidimensionale Darstellung des unendlichen Bewußtseins. Wie kann das Bewußtsein, das sich selbst eine vierte Dimension nur unvollständig vorstellen kann, das Unendliche begreifen? Das Bildnis ist ein Symbol, das von begrenztem Bewußtsein verstanden werden kann, und zu dem es möglich ist, Bezug aufzunehmen. Fast jeder reagiert auf Symbole. Wenn wir uns die Hände schütteln, eine Flagge hissen oder das Bild einer geliebten Person auf einem Regal stehen haben, geschieht ein symbolischer Vorgang. Die Flagge bedeutet mehr als ein einfaches Stück Stoff mit Mustern. Sie repräsentiert ein ganzes Land und sein Volk. Auch sollten wir niemals auf das Bild einer geliebten Person spucken, obwohl es "nur" ein Stück Papier ist.

Ulike religioner inneholder ulike symboler. Kristne ærer korsets symbol og ber til Jesus, Jomfru Maria og Helgener gjennom figurer og malerier. Muslimer skal vise profetene og noble personer ære og respekt. Den jødiske religion bevarer Tora´en og har en rituell prosession med den Hellige Bok under Sabbat-gudstjenesten. Persene og Iranene utfører tilbedelser med ild. Alle religioner anvender derfor symboler eller bilder. Bildet viser med sitt ideal, hva man bør strebe etter. Sålenge man ikke har oppnådd en tilstand av det uendelige, utfyller bilder og symboler en konkret funksjon, ved å gi mulighet for en fokusering på det åndelige med tilhørende kontemplasjon og åndelig fordypelse.

Link neste