Amma
Tourforum   Kontaktforum   Amma-Chat   Amma.de WebRadio   Legg til i favoritter   Skriv ut   Home
     Sanatana Dharma
AmmaSpacerHjelpeprosjekterSpacerSanatana Dharma (Vedisk filosofi)Spacere-ServicesSpacerTourdatoerSpacerKontaktSpacerAmma-ShopSpacer
¨
      Home Rubrikpfeil Sanatana Dharma  
  

SANATANA DHARMA (vedisk filosofi)

OM

Hva betyr Sanatana Dharma ?

Sanatana Dharma er sanskrit. "Sanatana" betyr evig; "Dharma" er verdierne som ligger til grunn for livet og evolusjonen i unverset. Sanatana Dharma -også kalt "Den evige sannhet" ble åpenbaret for Rishi´erne, som var opplyste Mestere i oldtidens India og det er overleveringene fra disse vismenn som danner grunnlaget for de vediske skrifter og grunnlaget for det vi idag kaller hinduisme.

Begrepet Hinduisme finnes ikke i de vediske skrifter, men stammer fra det tidspunkt da perserne kom til India. De fant en høytutviklet sivilisasjon ved elven Sindhu (Indus) og kalte folket der for hinduister.

En av særtrekkene ved Sanatana Dharma er at den ikke bygger på en enkelt grunnlegger. Den avhenger ikke av et enkelt menneskes livshistorie og har ingen stiftelsesdato. I rekken av Rishi´er som fikk åpenbaret Sanatana Dharme, er de mest kjente Veda Vyasa, Vasishta, Parashara, Devala, Narada, Patanjali, Valmiki, Jaimini og Kapila. Ingen av disse var opptatt av å danne en ny tro eller religion, men ønsket blott å bekrefte den eviggyldige sannhet bak skaperverket. På denne måten overskrider Sanatana Dharma begrepet religion og dens prinsipper gjelder alle skapninger til alle tider.

Sanatana Dharma hevder at Gud er det eneste høyeste, rene og uendelige Vesen, udelt og helt, hvis lys opplyser alt. Dette rene Vesen er intelligensen som gjennomtrenger og er grunnlaget for alting -også kalt Sat-Chit-Ananda (Sannhet-bevissthet-lykksalighet) - og er den innerste virkelighet i alt og alle. Mennesket har den store nådegave å være i stand til å erkjenne sin høyeste identitet med Gud og denne realisering av vårt innerste Selv, er det høyeste mål med livet. Alle fasetter av Sanatana Dharma fører mot dette mål.

Denne høyeste sannhet, at alt og alle er forbundet i Gud og at alt i sin dypeste virkelighet ER Gud, er det kun få som fatter og enda færre som opplever. For de fleste av oss oppleves menneskelivet som behersket av dualiteter (betrakter og det som blir betraktet) og Gud oppfattes som regel i denne forståelse av oppdeling om ikke Gud likefrem betraktes som noe fjernt og abstrakt. Derfor beskrev Rishi´erne de forskjellige aspekter av den Ene Høyeste Gud som begripelige former - Brahma, Vishnu, Shiva, Devi etc. De mange guder i den vediske gudeverden er derfor alle begripelige aspekter av den Ene ubegripelige Guddom.

Karmaloven.

Ettersom alt dypest sett henger sammen i den samme guddommelige virkelighet, har også enhver tanke og handling en virkning og en konsekvens. Karmaloven beskriver den dypereliggende naturlov at vi høster som vi sår. Vi oppnår resultatene av våre egne handlinger. Karma kan på denne måte forstås som konsekvens.

Reinkarnasjon

Konsekvensene av våre gode og dårlige handlinger rekker imidlertid utover dette ene liv og gjør at vi blir gjenfødt for å kunne høste alle fruktene av våre handlinger. Sjelen går da fra kropp til kropp på samme måte som vi skifter klær fra dag til dag. At vi på denne måte får overført konsekvenser fra tidligere liv, forklarer ulikhetene som vi fødes inn i og den tilsynelatende urettferdighet i de ulike omstendigheter som former livene våre. Gjennom mange liv (inkarnasjoner) vil vi kunne realisere fullkommenheten og befri oss fra den stadige syklus av god og dårlig karma.


 
         

 © Verein Amrita e.V. Seitenanfang