Amma mit Waisenkindern Hjelpeprosjekter hjelpeprosjekter Rubrikpfeil Barnehjem

Barnehjemmet i ParipallyWaisenhaus


Barnehjemmet i Paripally (Kerala) og de ca. 500 barn som bodde der, var dårllig stelt og hele hjemmet var truet av nedleggelse da Amma i mai 1989 overtok ansvaret for barnehjemmet og barna.

Siden er det skjedd store forandringer og idag blir alle barna tatt godt vare på og alle får en meget god utdanning på den tilhørende skole. Barna gis en bred vifte av fag i skolen og mange muligheter for aktiviteter utenfor skoletiden, hvor både musikk og dans blir vektlagt. I tillegg er det undervisning i tradisjonell tempelmusikk, hvilket normalt kun er tilgjengelilg for barn av de best stilte i samfunnet.

Fortsatt er barnehjemmet forbeholdt barn fra stammefolkene som bor lengre mot nord, i et område som er sterkt preget av tidlig industrialisering, stor arbeidsløshet og omfattende sosiale problemer. I dag er skolen meget populær og også barn fra de øverste sosiale lag kommer hit og denne blanding av barn fra alle samfunnslag er sjelden i India.

Det gis mulighet for å besøke barnehjemmet.

Link Historien bak barnehjemmet
Link Nærmere bekjentskap med barna samt de voksne som er ansvarlige for dem
Link Årsberetning 2002
Link Fadderskap