Amma Hjelpeprosjekter Rubrikpfeil AIMS

AIMS - Amrita Institut for Medisinsk Forskning og Vitenskap AIMS

AIMS består først og fremst av et høyteknologisk hospital i Kochin i den indiske delstat, Kerala. Hospitalet er unikt i India ettersom det tilbyr gratis behandling til de fattigste og tar imot alle, uten noen form for forskjellsbehandling - verken økonomisk, etnisk, religiøs eller kulturell bakgrunn er et hinder for å få nødvendig behandling.

Kerala er Indias tettest befolkede delstat. Helsevesenet er begrenset til medisinsk førstehjelp og det gis ikke mulighet for behandling av sykdommer som tuberkulose, hepatitt, diabetes, reumatiske lidelser og hjertesykdommer, med mindre man som de ferreste, har råd til å reise til spesialister i Madras, Bombay eller Delhi.


AIMSAIMS hospitalet ble grunnlagt av Amma i 1998 og innviet av den indiske statsminister, Primeminister Sri Atal Behari Vajpayee. Hospitalet er tuftet på en atmosfære av kjærlighet og barmhjertighet som er grunnlaget for den medisinske behandling.

Hospitalet arbeider etter de høyeste internasjonale standarder og tilbyr medisinsk behandling uaktet om patienten kan betale eller ikke. I løpet av et år behandler hospitalet gjennomsnittlig mer enn 285.000 patienter ambulant, 28.000 pleietrengende eldre og utfører mer enn 19.000 operasjoner.

Statue vor dem HaupteingangMed over 800 sengeplasser tilbyr hospitalet en bred skala av ulike medisinske tjenester - fra almenmedisin og barnesykdommer til høyst spesialisert behandlinger som hjerteoperasjoner og nyretranspantasjoner. AIMS har også åpnet en avdeling for geriatri, den første i hele India.

AIMS-personalet er enestående. De er motivert av Amma og av hennes eksempel på selvoppofrende barmhjertighet, slik at de utviser omsorg for lidende mennesker på en måte som går utover vanlig pliktfølelse.

I denne ånd tilbys også hjelp utenfor hospitalet. For eksempel er det opprettet enkle øyenklinikker samt mobile klinikker med leger som blant andre besøker landsbyene til Adivasi-folket (urbefolkning), som ellers ikke har noen muligheter for medisinsk hjelp. En avdeling for smertelindring tilbyr hjemmebesøk, behandling og utfyllende pleie av døende.

AIMS
Katastrofehjelp

AIMS har også et katastrofehjelpsteam, bestående av tolv kirurger og to meget godt utrustede ambulanser. Dette team var i aksjon i dagene etter jordskjelvet i Gujarat, hvor de ga førstehjelp til hundrevis av skadde og igjen etter tsunamien som også ramte Keralas kyst meget hardt.